Activitatea mea

Biroul de avocatură operează în principal în materie de drept penal, acordardând asistență cetățenilor, firmelor și organizațiilor în următoarele domenii:

  • Închisoare și măsuri alternative detenției în închisoare
  • Cazier judiciar
  • Executarea pedepselor penale
  • Delicte din partea specială a Codului Penal
  • Infracțiuni de legi speciale printre care infracțiunile urbane și de mediu
  • Plângeri și constituirea părţii civile
Biroul oferă de asemenea consiliere și asistență cetăţenilor cu ședere regulară sau nu în următoarele chestiuni:
  • Permise de ședere, reînnoiri și conversii
  • Reîntregiri familiale